ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για τις «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» του OPEN COLLEGE NETWORK έχουν οριστεί οι δύο επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

13 Ιουνίου 2020

&

18 Ιουλίου 2020

Σε κάθε περίπτωση και για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να συνδεθείτε στα αντίστοιχα προγράμματα εξετάσεων:

Ευχαριστούμε!