Εξετάσεις OCN


Εξετάσεις OCN

Για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας


   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Οι εξετάσεις που διενεργούνται δια ζώσης σε προκαθορισμένα σημεία και κέντρα εξετάσεων προκειμένου για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών OCN αναφέρονται παρακάτω:

Αγγλικά επίπεδο B1

— Στη δια ζώσης εξέταση αγγλικών επιπέδου Β1, ο υποψήφιος εξετάζεται σε θέματα ακουστικής κατανόησης, γραπτού λόγου, κατανόησης κειμένου και παραγωγής προφορικού λόγου. Έχοντας αποκτήσει ήδη μια σχετική άνεση στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, ο υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί σε ένα σχετικά ανεβασμένο επίπεδο λεξιλογίου και ορθής αντίληψης των γραμματικών φαινομένων. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 15 λεπτά και η βαθμολογία υπολογίζεται στους 120 βαθμούς. Δείτε το Πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!

Αγγλικά επίπεδο B2

— Στη δια ζώσης εξέταση αγγλικών επιπέδου Β2, ο υποψήφιος εξετάζεται σε θέματα ακουστικής κατανόησης, γραπτού λόγου, κατανόησης κειμένου και παραγωγής προφορικού λόγου. Έχοντας κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο χρήσης της Αγγλικής γλώσσας, ο υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί πέραν των γλωσσικών φαινομένων και σε θέματα γνώσεων της κουλτούρας και ζητημάτων της καθημερινότητας. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 15 λεπτά και γίνεται σε σύνολο 120 βαθμών. Δείτε το πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!

Αγγλικά επίπεδο C1

— Στη δια ζώσης εξέταση αγγλικών επιπέδου C1, ο υποψήφιος εξετάζεται σε θέματα ακουστικής κατανόησης, γραπτού λόγου, κατανόησης κειμένου και παραγωγής προφορικού λόγου. Έχοντας κατακτήσει ένα μέσο επίπεδο χρήσης της Αγγλικής γλώσσας, ο υποψήφιος αποδεικνύει ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της γλώσσας που του επιτρέπει να τη χρησιμοποιήσει για σπουδές και εργασία. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 20 λεπτά και υπολογίζεται σε σύνολο 120 βαθμών. Δείτε το πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!

 

Αγγλικά επίπεδο C2

— Στη δια ζώσης εξέταση αγγλικών επιπέδου C2, ο υποψήφιος εξετάζεται σε θέματα ακουστικής κατανόησης, γραπτού λόγου, κατανόησης κειμένου και παραγωγής προφορικού λόγου. Έχοντας κατακτήσει τα προηγούμενα επίπεδα, ο υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις γνώσης της γλώσσας που του επιτρέπει να τη χρησιμοποιεί όπως τη μητρική του. Το C2 έχει αξία, καθώς θεωρείται προαπαιτούμενο προσόν. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 50 λεπτά και υπολογίζεται στους 120 βαθμούς. Δείτε το Πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!

   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TELEPROCTORING

Οι εξετάσεις που διενεργούνται με τη μέθοδο Teleproctoring (με τηλεπιτήρηση) προκειμένου για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών OCN αναφέρονται παρακάτω:

Αγγλικά επίπεδο B1

Η τηλε-επιτήρηση, γνωστή ως tele-proctoring, αναφέρεται στην εξ αποστάσεως επιτήρηση μιας εξέτασης με τη χρήση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν αμφίπλευρη οπτικοακουστική επικοινωνία με χαμηλό κόστος. Το μόνο που απαιτείται είναι αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο και χρήση μιας κάμερας για τις ανάγκες της επιτήρησης στην εξέταση. Δε διαφέρει σε τίποτα από τη φυσική επιτήρηση ως προς τη διασφάλιση της εγκυρότητας της όλης διαδικασίας. Δείτε το Πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!

Αγγλικά επίπεδο B2

Η τηλε-επιτήρηση, γνωστή ως tele-proctoring, αναφέρεται στην εξ αποστάσεως επιτήρηση μιας εξέτασης με τη χρήση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν αμφίπλευρη οπτικοακουστική επικοινωνία με χαμηλό κόστος. Το μόνο που απαιτείται είναι αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο και χρήση μιας κάμερας για τις ανάγκες της επιτήρησης στην εξέταση. Δε διαφέρει σε τίποτα από τη φυσική επιτήρηση ως προς τη διασφάλιση της εγκυρότητας της όλης διαδικασίας. Δείτε το πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!

 

 

Αγγλικά επίπεδο C1

Η τηλε-επιτήρηση, γνωστή ως tele-proctoring, αναφέρεται στην εξ αποστάσεως επιτήρηση μιας εξέτασης με τη χρήση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν αμφίπλευρη οπτικοακουστική επικοινωνία με χαμηλό κόστος. Το μόνο που απαιτείται είναι αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο και χρήση μιας κάμερας για τις ανάγκες της επιτήρησης στην εξέταση. Δε διαφέρει σε τίποτα από τη φυσική επιτήρηση ως προς τη διασφάλιση της εγκυρότητας της όλης διαδικασίας. Δείτε το πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!

 

 

Αγγλικά επίπεδο C2

Η τηλε-επιτήρηση, γνωστή ως tele-proctoring, αναφέρεται στην εξ αποστάσεως επιτήρηση μιας εξέτασης με τη χρήση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν αμφίπλευρη οπτικοακουστική επικοινωνία με χαμηλό κόστος. Το μόνο που απαιτείται είναι αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο και χρήση μιας κάμερας για τις ανάγκες της επιτήρησης στην εξέταση. Δε διαφέρει σε τίποτα από τη φυσική επιτήρηση ως προς τη διασφάλιση της εγκυρότητας της όλης διαδικασίας. Δείτε το Πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!

 

 

   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ONLINE

Οι εξετάσεις που διενεργούνται Online προκειμένου για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών OCN αναφέρονται παρακάτω:

Αγγλικά επίπεδο C2

— Η πιστοποίηση C2 θεωρείται πλέον ανεκτίμητο προσόν. Στην online εξέταση αγγλικών επιπέδου C2, ο υποψήφιος εξετάζεται σε θέματα ακουστικής κατανόησης, γραπτού λόγου, κατανόησης κειμένου και παραγωγής προφορικού λόγου. Έχοντας κατακτήσει τα προηγούμενα επίπεδα, ο υποψήφιος αξιοποιεί τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για εξέταση από την άνεση του χώρου του με χρήση κάμερας για τους σκοπούς της επιτήρησης. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 50 λεπτά και υπολογίζεται στους 120 βαθμούς. Δείτε το Πρόγραμμα Πιστοποίησης – ΚΛΙΚ!