Δια ζώσης

Δια ζώσης

Εξετάσεις Δια ζώσης

Για τις δια ζώσης εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης στα Αγγλικά υπάρχουν τα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2.

English