Εξ’ αποστάσεως (Teleproctoring)

Εξ’ αποστάσεως (Teleproctoring)

Εξετάσεις Εξ’ αποστάσεως Επιτήρηση (Teleproctoring)

Για τις εξετάσεις με εξ αποστάσεως επιτήρηση (Teleproctoringδεν προβλέπεται επιστροφή εκπαιδευτικού επιδόματος, και μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας, φτάνει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

English