Αποτελέσματα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε τέσσερις (4) εβδομάδες από την ημερομηνία των εξετάσεων και από την παραλαβή των θεμάτων από το φορέα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονται οι αργίες και οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα όπου ο Φορέας δεν παρέχει υπηρεσίες.

Fast Track Results: Υπάρχει η δυνατότητα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων σε 3 εργάσιμες από την παραλαβή των θεμάτων από το φορέα με επιπλέον κόστος 100 €. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, και σε συνεννόηση με το τμήμα εξετάσεων για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα καθώς αφορά περιορισμένο αριθμό υποψηφίων.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατόπιν πλήρους συμψηφισμού όλων των ενοτήτων της εξέτασης (Listening, Reading, Writing, Speaking) και η βάση επιτυχίας είναι το 50% σε όλα τα επίπεδα (B2- C2).

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα ποσοστά ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασής σας.

ΑποτέλεσμαΠοσοστό
Pass50% – 64%
Merit65% – 79%
Distinction80% – 100%

Αναβαθμολόγηση γραπτού

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το αποτέλεσμα της εξέτασης και επιθυμείτε την αναβαθμολόγηση του γραπτού σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων:

 1. Συμπληρώνετε το έντυπο Rescoring Request Form
 2. Καταθέτετε 50€ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

  Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

  ΙΒΑΝ: GR6301100800000008000981400

  Δικαιούχος: UCERT

  με αιτιολογία «ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».

 3. Επισυνάπτετε φωτοτυπία του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο)

Το αποτέλεσμα της αναβαθμολόγησης θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

Πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα περίπου ένα (1) μήνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μέχρι τότε μπορούμε να σας παρέχουμε μία βεβαίωση επιτυχίας.