Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε περίπου πέντε (5) εβδομάδες από την ημερομηνία των εξετάσεων. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονται οι αργίες και οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα όπου ο Φορέας Open College Network West Midlands δεν παρέχει υπηρεσίες. 

 Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατόπιν πλήρους συμψηφισμού όλων των ενοτήτων της εξέτασης (Listening, Reading, Writing, Speaking) και η βάση επιτυχίας είναι το 50% σε όλα τα επίπεδα (B1- C2).  

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα ποσοστά ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασής σας.

ΑποτέλεσμαΠοσοστό
Pass50% - 64%
Merit65% - 79%
Distinction80% - 100%

Αναβαθμολόγηση γραπτού

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το αποτέλεσμα της εξέτασης και επιθυμείτε την αναβαθμολόγηση του γραπτού σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων:

 1. Συμπληρώνετε το έντυπο Rescoring Request Form
 2. Καταθέτετε 50€ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

  ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ

  IBAN: GR07 0110 0800 0000 0800 0981 244

  ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: UNICERT ACADEMY ΙΚΕ

  με αιτιολογία «ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».

 3. Επισυνάπτετε φωτοτυπία του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο)

Το αποτέλεσμα της αναβαθμολόγησης θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

Πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα περίπου ένα (1) μήνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μέχρι τότε μπορούμε να σας παρέχουμε μία βεβαίωση επιτυχίας.