Υποστηρικτικό Υλικό

Ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο για εσάς σήμερα; Κατεβάστε τα sample tests και αξιολογήστε το επίπεδό σας πριν κάνετε την αίτησή σας. Αν το γνωρίζετε ήδη, αξιοποιήστε τα sample tests, για να εξοικειωθείτε και να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις σας.

Sample Tests