Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εδώ.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται πέντε (5) φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που ορίζει ο φορέας.

Για να λάβετε πληροφορίες για τα εξεταστικά κέντρα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2107101410.

Οι υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες ή/και ειδικές ανάγκες δύνανται να εξεταστούν, αφού προσκομίσουν πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση* των τελευταίων τριών ετών μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου.

*Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη.

Αν ένας υποψήφιος δεν προσέλθει στο εξεταστικό κέντρο την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα εξέτασης, θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα UCERT εντός 14 ημερών από την ημερομηνία των εξετάσεων το έντυπο Absentee Justification Form (να ανοίγει αρχείο σε μορφή pdf), αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και ιατρική βεβαίωση/γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, που να πιστοποιεί την αιτία της απουσίας. Αποδεκτά γίνονται, επίσης, πιστοποιητικά από φορείς όπως ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ, ΕΟΠΠΥ κτλ. Κατόπιν εξέτασής τους, o φορέας UCERT θα ενημερώσει τον υποψήφιο ηλεκτρονικά για την απόφαση και για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να υποβάλει νέα αίτηση συμμετοχής στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται παρά μόνο μεταφέρονται.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 8-10 εβδομάδες μετά την ημερομηνία των εξετάσεων και ανακοινώνονται ηλεκτρονικά με e-mail.

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους Ανεξάρτητους Υποψήφιους με courier εντελώς δωρεάν ένα μήνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Για τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών Open College Network West Midlands πατήστε εδώ.

Η έκδοση βεβαίωσης επιτυχίας πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή του Ανεξάρτητου Υποψηφίου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που θα ορίσει ο ενδιαφερόμενος. Η βεβαίωση επιτυχίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση έως ότου εκδοθεί το επίσημο πιστοποιητικό.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος χάσει το πιστοποιητικό, τότε αυτό εκδίδεται εκ νέου κατόπιν αιτήματος, προσκομίζοντας στον φορέα UCERT το έντυπο Certificate Replacement Request Form, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού με αιτιολογία «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Το κόστος επανέκδοσης ανέρχεται στα 75€ και πρέπει να κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR48 0172 1260 0051 2609 5509 411

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: UNICERT ACADEMY ΙΚΕ

  • Αν ένας υποψήφιος εντοπίσει λάθη στο δελτίο συμμετοχής του κατά την ηλεκτρονική αποστολή του πριν την ημερομηνία των εξετάσεων, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον φορέα UCERT τηλεφωνικά ή με e-mail και να ζητήσει τη διόρθωσή του.
  • Αν ένας υποψήφιος εντοπίσει λάθη στο δελτίο συμμετοχής του την ημέρα των εξετάσεων, θα πρέπει να ενημερώσει τον επιτηρητή της αίθουσας, στην οποία εξετάζεται, κι αυτός με τη σειρά του θα προωθήσει την πληροφορία στoν φορέα UCERT.
  • Αν ένας υποψήφιος εντοπίσει λάθη στο πιστοποιητικό που παρέλαβε, τότε αυτό εκδίδεται εκ νέου κατόπιν αιτήματος, προσκομίζοντας στoν φορέα UCERT το έντυπο Certificate Replacement Request Form, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού με αιτιολογία «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Το κόστος επανέκδοσης ανέρχεται στα 75€ και πρέπει να κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR48 0172 1260 0051 2609 5509 411

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: UNICERT ACADEMY ΙΚΕ

Αν ένας υποψήφιος επιθυμεί την αναβαθμολόγηση του γραπτού του, θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα UCERT εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων το έντυπο Rescoring Request Form, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού με αιτιολογία «ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Το κόστος αναβαθμολόγησης ανέρχεται στα 50€ και πρέπει να κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR48 0172 1260 0051 2609 5509 411

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: UNICERT ACADEMY ΙΚΕ

Το αποτέλεσμα της αναβαθμολόγησης θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά.