Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης εδώ.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ορίζει ο φορέας.

Για να λάβετε πληροφορίες για τα εξεταστικά κέντρα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 710 1410.

Οι υποψήφιοι με μαθησιακές δυσκολίες ή/και ειδικές ανάγκες δύνανται να εξεταστούν, αφού προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση* μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου. Επίσης, η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται 2 μήνες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.

*Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη.

Αν ένας υποψήφιος δεν προσέλθει στο εξεταστικό κέντρο την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα εξέτασης, θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία των εξετάσεων το έντυπο Absentee Justification Form, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και ιατρική βεβαίωση/γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, που να πιστοποιεί την αιτία της απουσίας. Αποδεκτά γίνονται, επίσης, πιστοποιητικά από φορείς όπως ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ, ΕΟΠΠΥ κτλ. Κατόπιν εξέτασής τους, o φορέας θα ενημερώσει τον υποψήφιο ηλεκτρονικά για την απόφαση και για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να υποβάλει νέα αίτηση συμμετοχής στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται παρά μόνο μεταφέρονται.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 4 εβδομάδες μετά την ημερομηνία των εξετάσεων και από την παραλαβή των θεμάτων από το φορέα, και ανακοινώνονται ηλεκτρονικά με e-mail.

Fast Track Results: Υπάρχει η δυνατότητα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων σε 3 εργάσιμες από την παραλαβή των θεμάτων από το φορέα με επιπλέον κόστος 100 €. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, και σε συνεννόηση με το τμήμα εξετάσεων για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα καθώς αφορά περιορισμένο αριθμό υποψηφίων.

Η έκδοση βεβαίωσης επιτυχίας πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή του Ανεξάρτητου Υποψηφίου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που θα ορίσει ο ενδιαφερόμενος. Η βεβαίωση επιτυχίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση έως ότου εκδοθεί το επίσημο πιστοποιητικό.

Αν ένας υποψήφιος επιθυμεί την αναβαθμολόγηση του γραπτού του, θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων το έντυπο Rescoring Request Form, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού με αιτιολογία «ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Το κόστος αναβαθμολόγησης ανέρχεται στα 50€ και πρέπει να κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR6301100800000008000981400

Δικαιούχος: UCERT

Το αποτέλεσμα της αναβαθμολόγησης θα γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους Ανεξάρτητους Υποψήφιους με courier εντελώς δωρεάν έναν μήνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Για τον έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσημη βεβαίωση γνησιότητας από το φορέα μας, παρακαλούμε πολύ όπως αποστείλετε μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση ocn@ucert.gr επισυνάπτοντας ευκρινές αντίγραφο του πιστοποιητικού και ταυτότητας.

Προς διευκόλυνση μας, θα επιθυμούσαμε στο σώμα του μηνύματος να μας αναγράφετε και την ημερομηνία που δώσατε εξετάσεις.  

Η μετάφραση και η επικύρωση πιστοποιητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από το φορέα μας.

Μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση ocn@ucert.gr επισυνάπτοντας ευκρινές αντίγραφο του πιστοποιητικού και ταυτότητας, καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού με αιτιολογία ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Το κόστος επικύρωσης ανέρχεται στα 10€ και της μετάφρασης στα 20€, και πρέπει να κατατίθενται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR6301100800000008000981400

Δικαιούχος: UCERT

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος χάσει το πιστοποιητικό, τότε αυτό εκδίδεται εκ νέου κατόπιν αιτήματος, προσκομίζοντας στον φορέα το έντυπο Certificate Replacement Request Form, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού με αιτιολογία «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Το κόστος επανέκδοσης ανέρχεται στα 75€ και πρέπει να κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR6301100800000008000981400

Δικαιούχος: UCERT

  • Αν ένας υποψήφιος εντοπίσει λάθη στο δελτίο συμμετοχής του κατά την ηλεκτρονική αποστολή του πριν την ημερομηνία των εξετάσεων, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον φορέα τηλεφωνικά ή με e-mail και να ζητήσει τη διόρθωσή του.
  • Αν ένας υποψήφιος εντοπίσει λάθη στο δελτίο συμμετοχής του την ημέρα των εξετάσεων, θα πρέπει να ενημερώσει τον επιτηρητή της αίθουσας, στην οποία εξετάζεται, κι αυτός με τη σειρά του θα προωθήσει την πληροφορία στoν φορέα.
  • Αν ένας υποψήφιος εντοπίσει λάθη στο πιστοποιητικό που παρέλαβε, τότε αυτό εκδίδεται εκ νέου κατόπιν αιτήματος, προσκομίζοντας στoν φορέα το έντυπο Certificate Replacement Request Form, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού με αιτιολογία «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Το κόστος επανέκδοσης ανέρχεται στα 75€ και πρέπει να κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR6301100800000008000981400

Δικαιούχος: UCERT