Εταιρεία

Ποιοι είμαστε;

Ο φορέας OCN London είναι ένας σύγχρονος παγκόσμιος φορέας πιστοποιήσεων, με λύσεις που ανταποκρίνονται στα υψηλά standards της αγοράς εργασίας. Ο OCN London παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και τίτλους γλωσσομάθειας, που απευθύνονται σε μεγάλο εύρος υποψηφίων, και είναι διαπιστευμένο από τον Ofqual. Ο φορέας μένοντας σταθερός στον αρχικό του στόχο παρέχει εναλλακτικές λύσεις στη πιστοποίηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Από το 1970 ως σήμερα, το OCN London δε σταματά να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να εξελίσσεται παράλληλα με τις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας.

Είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα ο οποίος διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας με τη μέθοδο Teleproctoring (Τηλεπιτήρηση). Ουσιαστικά παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους του να εξετάζονται από το σπίτι τους με χρήση Η/Υ ή Laptop μέσω Internet. 

Ο Φορέας OCN London παρέχει αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και τίτλους γλωσσομάθειας για εξετάσεις και διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

Αναγνωρίζεται επίσης από το Ofqual. Παρακάτω παρουσιάζονται οι προδιαγραφές για κάθε επίπεδο: 

Το όραμά μας

Όραμά μας είναι να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες στο χώρο της πιστοποίησης γνώσης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του εργασιακού προφίλ των υποψηφίων για την καλύτερη επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προφίλ.