Έλεγχος Γνησιότητας Πιστοποιητικού

Για να ελέγξετε τη γνησιότητα ενός πιστοποιητικού, πατάτε τον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώνετε τα πεδία με τα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό σας χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες. 

Για εξετάσεις Open College Network West Midlands που πραγματοποιήθηκαν έως και 26 Νοεμβρίου 2022, πατήστε εδώ.

Για εξετάσεις OCN London που πραγματοποιήθηκαν από 17 Δεκεμβρίου 2022 και έπειτα, πατήστε εδώ.