Έλεγχος Γνησιότητας Πιστοποιητικού

Για να ελέγξετε τη γνησιότητα ενός πιστοποιητικού, πατάτε τον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώνετε τα πεδία με τα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό σας χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες.