Αιτήσεις

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να προσκομίσετε στον φορέα μας:

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής υποψηφίων (μόνο για Φροντιστήρια και καθηγητές) μέσω της πλατφόρμας μας https://my.dgroup.edu.gr/

Σε περίπτωση εγγραφής μετά την προθεσμία (late entry) , υπάρχει επιβάρυνση 15 € και δυνατότητα εγγραφής μέχρι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.

Περιπτώσεις Ειδικών Αναγκών ή μαθησιακών δυσκολιών

Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες χρειαζόμαστε ιατρική γνωμάτευση μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Η γνωμάτευση θα πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό φορέα. Στις περιπτώσεις δυσλεξίας γίνεται δεκτή γνωμάτευση και από το Κέντρο Δυσλεξίας Παυλίδη.

Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου.

Προσοχή: η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται 2 μήνες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.

Εξέταστρα

ΕξετάσειςPaper BasedComputer Based (On Site)Teleproctoring
Β180€80€90€
Β2175€175€185€
C1185€185€190€
C2195€195€200€

ΕξετάσειςB1B2C1C2
Paper Based80€175€185€195€
Computer Based (On Site)80€175€185€195€
Teleproctoring90€185€190€200€

Τα εξέταστρα προκαταβάλλονται. Κατά την κατάθεση των εξέταστρων στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψήφιου, ενώ σε περίπτωση ομαδικής κατάθεσης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του Κ.Ξ.Γ. ή του κωδικού του (UGR……..) συνοδευόμενα από τον αριθμό των υποψηφίων και τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR6301100800000008000981400

Δικαιούχος: UCERT

Αποστολή δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά με e-mail στο ocn@ucert.gr

Εξεταστικά Κέντρα

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εξεταστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων (15 και άνω). Σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή δεν υπάρχει εξεταστικό κέντρο, ο υποψήφιος μεταφέρεται στο πλησιέστερο σε αυτόν.