Οδηγίες Επανέκδοσης Πιστοποιητικών λόγω απώλειας ή λόγω αλλαγής στοιχείων

Για την επανέκδοση πιστοποιητικού ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
 1. Συμπληρώνετε την αίτηση Certificate Replacement Request Form
 2. Καταθέτετε 75€ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
  ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ
  IBAN: GR07 0110 0800 0000 0800 0981 244
  ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: UNICERT ACADEMY ΙΚΕ
  με αιτιολογία «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».
 3. Επισυνάπτετε φωτοτυπία του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο)
 4. Αποστέλλετε το παλιό πιστοποιητικό στον φορέα για να καταστραφεί, στην περίπτωση επανέκδοσης λόγω αλλαγής στοιχείων.
Όλα τα παραπάνω τα αποστέλλετε είτε μέσω email στο ocn@ucert.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ακαδημίας 98-100, 106 77, Αθήνα Το νέο πιστοποιητικό αποστέλλεται σε περίπου 1 μήνα.