Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας “Open College Network West Midlands”

Γενικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων

Οι εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Αγγλικών Open College Network West Midlands πραγματοποιούνται 8 φορές το χρόνο. Παρακάτω, θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Οι επόμενες ημερομηνίες εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

Ημερομηνίες εξετάσεων

Εξέταστρα

ΕξετάσειςPaper BasedComputer Based (On Site)Teleproctoring
Β180€80€90€
Β2155€155€165€
C1175€175€185€
C2185€185€200€

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR0701100800000008000981244

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: UNICERT ACADEMY IKE

Θα παρακαλούσαμε στο αποδεικτικό κατάθεσης, στο πεδίο “Αιτιολογία”, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης κέντρου ξένων γλωσσών και πραγματοποιείτε ομαδική κατάθεση, παρακαλούμε όπως αναφέρετε την επωνυμία του κέντρου σας ή του κωδικού σας.

Διαδικασία Εγγραφής

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να προσκομίσετε στον φορέα μας ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, την αίτηση του υποψηφίου, καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής. 

10 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων θα σας αποστείλουμε το δελτίο συμμετοχής του υποψηφίου, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προφορική και γραπτή εξέταση.

Για Υποψήφιους με Ειδικές Ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες, εκτός των ανωτέρω, απαιτείται και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση (τελευταία τρία χρόνια) μεταφρασμένη στην αγγλική γλώσσα. Για τις περιπτώσεις δυσλεξίας είναι απαραίτητο να προσκομισθούν επιπλέον δύο (2) πρόσφατα δείγματα γραφής (κείμενα) του υποψήφιου. Επίσης, η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται 2 μήνες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. 

Εξεταστικά Κέντρα

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας εξεταστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων (15 και άνω). Σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή δεν υπάρχει εξεταστικό κέντρο, ο υποψήφιος μεταφέρεται στο πλησιέστερο σε αυτόν.