Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας
OCNLR ESOL INTERNATIONAL

Γενικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων

*Σημείωση: Δυνατότητα Online εξέτασης προφορικών (μέσω ZOOM) πριν από την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων, για όλους τους υποψηφίους κατόπιν συνεννόησης με το Φορέα (αφορά όλους τους τύπους εξέτασης).

Ημερομηνίες εξετάσεων

Τρόποι Εξετάσεων

Διά Ζώσης

Εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας (επίπεδα Β2 και C2) σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Εξ Αποστάσεως

Εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας με εξ αποστάσεως επιτήρηση (Teleproctoring) από οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας. Επικοινωνήστε μαζί μας για προϋποθέσεις και συμμετοχές.

Computer Based (On Site)

Computer based εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας που διεξάγονται σε εξειδικευμένα εξεταστικά κέντρα του OCN London.

Εξέταστρα

ΕξετάσειςPaper BasedComputer Based (On Site)Teleproctoring
Β2195€195€195€
C2195€195€195€

ΕξετάσειςB1B2C1C2
Paper Based80€175€185€195€
Computer Based (On Site)80€175€185€195€
Teleproctoring90€185€190€200€

Τα εξέταστρα προκαταβάλλονται. Κατά την κατάθεση των εξέταστρων στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψήφιου, ενώ σε περίπτωση ομαδικής κατάθεσης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του Κ.Ξ.Γ. ή του κωδικού του (UGR……..) συνοδευόμενα από τον αριθμό των υποψηφίων και τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΒΑΝ: GR6301100800000008000981400

Δικαιούχος: UCERT