Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας “Open College Network West Midlands”

Γενικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων

*Σημείωση: Δυνατότητα Online εξέτασης προφορικών (μέσω ZOOM) πριν από την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων, για όλους τους υποψηφίους κατόπιν συνεννόησης με το Φορέα (αφορά όλους τους τύπους εξέτασης).

Οι εξετάσεις του φορέα πιστοποίησης Αγγλικών Open College Network West Midlands πραγματοποιούνται 8 φορές το χρόνο. Παρακάτω, θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Οι επόμενες ημερομηνίες εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

Ημερομηνίες εξετάσεων

Τρόποι Εξετάσεων

Διά Ζώσης

Εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας (επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2) σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Εξ Αποστάσεως

Εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας με εξ αποστάσεως επιτήρηση (Teleproctoring) από οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας. Επικοινωνήστε μαζί μας για προϋποθέσεις και συμμετοχές.

Computer Based (On Site)

Computer based εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας που διεξάγονται σε εξειδικευμένα εξεταστικά κέντρα του Open College Network West Midlands.

Εξέταστρα

Τα εξέταστρα προκαταβάλλονται. Κατά την κατάθεση των εξέταστρων στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του υποψήφιου, ενώ σε περίπτωση ομαδικής κατάθεσης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του Κ.Ξ.Γ. ή του κωδικού του (UGR……..) συνοδευόμενα από τον αριθμό των υποψηφίων και τα επίπεδα στα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

Τα εξέταστρα παρακαλούμε να κατατίθενται στον παρακάτω αριθμό λογαριασμού:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR0701100800000008000981244

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: UNICERT ACADEMY IKE

ΕξετάσειςPaper BasedComputer Based (On Site)Teleproctoring
Β180€90€90€
Β2175€175€185€
C1185€185€190€
C2195€195€200€
ΕξετάσειςB1B2C1C2
Paper Based80€175€185€195€
Computer Based (On Site)90€175€185€195€
Teleproctoring90€185€190€200€