Τρόποι Εξετάσεων για Πιστοποίηση
OCNLR Certificate in ESOL International

Διά Ζώσης

Εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας (επίπεδα Β2 και C2) σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας.

Εξ Αποστάσεως

Εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας με εξ αποστάσεως επιτήρηση (Teleproctoring) από οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας. Επικοινωνήστε μαζί μας για προϋποθέσεις και συμμετοχές.

Computer Based (On Site)

Computer based εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας που διεξάγονται σε εξειδικευμένα εξεταστικά κέντρα του OCN London.