Τρόποι Εξετάσεων για Πιστοποίηση Open College Network West Midlands

Διά Ζώσης

Εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας (επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2) σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Εξ Αποστάσεως

Εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας με εξ αποστάσεως επιτήρηση (Teleproctoring) από οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας. Επικοινωνήστε μαζί μας για προϋποθέσεις και συμμετοχές.

Computer Based (On Site)

Computer based εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας που διεξάγονται σε εξειδικευμένα εξεταστικά κέντρα του Open College Network West Midlands.