Ρομποτική

Η Ρομποτική προσφέρει τη δυνατότητα στους μικρούς μας φίλους να αναπτύξουν δεξιότητες βιωματικά και να γνωρίσουν την τεχνολογία. Επίσης, μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες, τη Μηχανική και, φυσικά, στον Προγραμματισμό.

    [honeypot honeypot-49]

     Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου